ĐANG TẢI TRANG

Gõ từ khóa tìm kiếm

Featured Xây dựng

Nông nghiệp đô thị làm mới không gian đô thị

Chia sẻ

Đây là một nội dung được đề cập tại Hội thảo “Phát triển nông nghiệp đô thị tại Hà Nội theo hướng phát triển bền vững” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Quỹ châu Á tại Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, ngày 7/10.

KTS Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Theo khái niệm của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), nông nghiệp đô thị là hoạt động sản xuất các loại thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp khác, dựa trên quỹ đất và nguồn nước ở khu vực đô thị và các vùng ngoại vi, ứng dụng các phương pháp sản xuất chuyên canh, sử dụng hoặc tái sử dụng các nguyên vật liệu tư nhiên và chất thải đô thị.

Không gian nông nghiệp đô thị là không gian đô thị chứa đựng tất cả các hoạt động liên quan đến nông nghiệp đô thị. Không gian nông nghiệp đô thị bao gồm cảnh quan đô thị truyền thống và cảnh quan đô thị sản xuất.

Lấy dẫn chứng về phát triển nông nghiệp đô thị tại một số thành phố của Việt Nam, KTS Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhận định: Nông nghiệp đô thị đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị của của các quốc gia, khi là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm tại chỗ cho các đô thị.

Nông nghiệp đô thị dễ dàng tiếp cận các dịch vụ, tiện ích đô thị, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho một bộ phận dân cư đô thị, đồng thời góp phần vào quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo dựng cảnh quan đô thị, cải thiện sức khỏe người dân.

Từ nhiều năm trước, khi quy hoạch xây dựng Thủ đô, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã xác định xây dựng Hà Nội hướng đến là đô thị xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại trong tương lai. Điều đó cho thấy, trong chiến lược phát triển Thủ đô, lĩnh vực nông nghiệp cũng rất được quan tâm phát triển.

Cùng quan điểm, GS.TS.KTS Đỗ Hậu – Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng: Nông nghiệp đô thị có vai trò quan trọng trong tạo lập cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị đã và đang là xu thế của nhiều thành phố trên thế giới cũng như khu vực, trên cơ sở sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai. Nông nghiệp đô thị ngày càng khẳng đinh vai trò, vị trí của mình trong không gian đô thị và có thể làm mới không gian đô thị.

Phân tích hiện trạng nông nghiệp đô thị ở các thành phố của Việt Nam hiện nay, GS.TS.KTS Đỗ Hậu cho rằng từ góc độ quy hoạch phát triển đô thị cho thấy cần thiết phải tổ chức nông nghiệp đô thị để hướng đến quy hoạch phát triển đô thị xanh – thông minh và bền vững trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.

Cần có nghiên cứu từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch chi tiết các khu vực có hoạt đông nông nghiệp đô thị theo hướng phát triển đô thi xanh – thông minh cùng với việc ban hành các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp đô thị trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo.

Đóng góp cho việc phát triển nông nghiệp đô thị Thủ đô, ThS. Nguyễn Thị Vân Hương – Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, cho rằng để hướng đến phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng phát triển bền vững, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình đô thị hóa, Hà Nội cần thực hiện nhiều giải pháp, trong đó bao gồm: Ổn định địa bàn sản xuất nông nghiệp đô thị, tiếp tục nghiên cứu và quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất giống, cây trồng vật nuôi chủ yếu; công khai phổ biến các quy hoạch nghiên cứu khoa học về phát triển sản xuất nông nghiệp đến các cấp chính quyền và người dân; triển khai áp dụng công nghệ cao vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp đô thị.

Bên cạnh đó, Hà Nội thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ và cho vay ưu đãi của Trung ương. Thành phố tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn; có chính sách phát triển dịch vụ logictics đô thị trong điều kiện xây dựng thành phố thông minh; tăng cường hợp tác liên kết kinh tế vùng và toàn quốc…

PGS.TS Trần Trọng Phương – Học viện Nông nghiệp Việt Nam thì cho rằng, nông nghiệp đô thị Hà Nội không chỉ có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô mà còn là hình mẫu cho phát triển nông nghiệp đô thị trong cả nước. Để thúc đẩy nông nghiệp đô thị ở Hà Nội phát triển và đạt được mục tiêu đề ra, khuyến nghị đề xuất chính sách phát triển nông nghiệp đô thị cho từng vùng nội đô, ven đô và xa đô thị.

Nguồn: Xây dựng

0 0 votes
Article Rating
VN Build Forum Editor

VN Build Forum Editor

  • 1
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments