ĐANG TẢI TRANG

Gõ từ khóa tìm kiếm

Featured Xây dựng

Quy định mới về thẩm định giá đất, nhà trên đất do nhà nước quản lý ở TP.HCM

Chia sẻ

UBND TP.HCM vừa ra quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ban hành quy định về xác định, thẩm định phương án giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của quy định này là các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất do nhà nước trực tiếp quản lý. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc thẩm định giá được thực hiện theo 5 nguyên tắc.

Thứ nhất, trường hợp đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn TP.HCM, đều phải thực hiện thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá xác định giá đất cụ thể phù hợp với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường và giá trị tài sản. Số liệu này gửi Sở Tài chính tổng hợp, có ý kiến đề xuất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố thẩm định trước khi trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Thứ hai, trường hợp không thuê được tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập hội đồng để xác định giá trị tài sản trên đất, giá trị quyền sử dụng đất. Báo cáo sẽ gửi Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố tổ chức thẩm định trước khi trình UBND TP.HCM quyết định.

Hội đồng định giá do Sở Tài chính thành lập chỉ có chức năng xác định giá cho một địa chỉ nhà, đất cụ thể, và chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành việc xác định giá cho địa chỉ nhà, đất này.

Thứ ba, giá bán tài sản trên đất phải bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại.

Thứ tư, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường theo mục đích sử dụng mới của khu đất. Theo đó, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, không thấp hơn giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất do UBND TP.HCM ban hành của loại đất có cùng mục đích sử dụng nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND TP quy định.

Thứ năm, giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất được xác định làm cơ sở bán đấu giá, bán chỉ định là giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Về điều khoản thi hành, đối với các hồ sơ thẩm định phương án giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất do nhà nước trực tiếp quản lý đã được cấp thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, đến ngày quy định này có hiệu lực mà chưa được UBND TP ban hành quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng, thì tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định này.

Quyết định này thay thế quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND TP.HCM về ban hành quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do nhà nước quản lý theo giá thị trường tại TP.HCM.

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2021.

___________

Bài liên quan

Bịt lỗ hổng để khởi động lại các dự án BT về nhà ở

0 0 votes
Article Rating
Thẻ
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments