ĐANG TẢI TRANG

Gõ từ khóa tìm kiếm

Doanh nghiệp Featured

Doanh nghiệp ngành xây dựng cần hỗ trợ để phát triển những tháng cuối năm

Chia sẻ

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh trong các tháng tiếp theo doanh nghiệp ngành Xây dựng cần được hỗ trợ, tạo cơ chế, chính sách đặc thù.

Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã được áp dụng, do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành Xây dựng có những chuyển biến tích cực.

Để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành Xây dựng có thể dựa trên một số chỉ số cân bằng như: Chỉ số cân bằng về xu hướng sản xuất kinh doanh; chỉ số cân bằng về biến động tổng chi phí, chi phí nguyên, vật liệu, nhân công và chỉ số cân bằng về nhu cầu sử dụng lao động.

Đối với chỉ số cân bằng về xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý III/2020 so với quý II/2020 là -35,2% (18,1% doanh nghiệp nhận định tốt hơn và 53,3% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn). Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khả quan hơn trong quý IV/2020 với chỉ số cân bằng so với quý III/2020 là -29,7% (20,4% doanh nghiệp dự báo tốt hơn và 50,1% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn).

Chỉ số cân bằng về biến động tổng chi phí, chi phí nguyên, vật liệu, chi phí nhân công và chỉ số cân bằng về nhu cầu sử dụng lao động, lao động thường xuyên, lao động thời vụ thể hiện số phần trăm doanh nghiệp dự báo tăng trừ số phần trăm doanh nghiệp dự báo giảm. Dự báo quý IV/2020, chỉ số cân bằng về tổng chi phí, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chỉ số cân bằng về quy mô lao động cao hơn quý III/2020.

Chỉ số cân bằng về biến động tổng chi phí cho hoạt động xây dựng quý III/2020 so với quý II/2020 là 14,6% (41,2% doanh nghiệp nhận định tăng và 26,6% doanh nghiệp nhận định giảm), chỉ số này quý IV/2020 so với III/2020 có xu hướng tăng với 22,6% (43,8% doanh nghiệp dự báo tăng và 21,2% doanh nghiệp dự báo giảm).

Chỉ số cân bằng về chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp quý III/2020 là 14,2% (40,1% doanh nghiệp nhận định tăng và 25,9% nhận định giảm), dự báo quý IV/2020 là 22,1% (42,7% doanh nghiệp dự báo tăng và 20,6% dự báo giảm); chỉ số này của chi phí nhân công trực tiếp quý III/2020 là 10,6% (36,9% doanh nghiệp nhận định tăng và 26,3% nhận định giảm) và dự báo quý IV/2020 là 18,9% (39,3% doanh nghiệp dự báo tăng và 20,4% dự báo giảm).

Chỉ số cân bằng về tăng và giảm quy mô lao động quý III/2020 so với quý II/2020 là -14,6% (17,7% doanh nghiệp nhận định tăng và 32,3% nhận định giảm). Dự báo quý IV/2020 chỉ số cân bằng về tăng và giảm quy mô lao động có xu hướng tăng so với quý III/2020 với -3,9% (21,2% doanh nghiệp dự báo tăng và 25,2% dự báo giảm).

Theo đánh giá chung của các doanh nghiệp xây dựng, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, để thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh trong các tháng tiếp theo, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã đề xuất một số kiến nghị như:

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục, giấy tờ trong công tác nghiêm thu, bàn giao công trình, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán vốn và giải ngân đầu tư công; Cơ chế đấu thầu minh bạch, thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp; Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua các chính sách tài chính, tín dụng và bảo hiểm: giảm lãi suất cho vay, gia hạn thêm thời gian nộp thuế, giãn thời gian đáo hạn các khoản vay miễn tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho doanh nghiệp trong quý III/2020; Hệ thống hóa toàn diện, đầy đủ văn bản pháp luật, hướng dẫn chi tiết và giảm bớt các thủ tục hành chính để giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tới gói hỗ trợ doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: Xây dựng

0 0 votes
Article Rating
VN Build Forum Editor

VN Build Forum Editor

  • 1
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments