ĐANG TẢI TRANG

Gõ từ khóa tìm kiếm

Featured Xây dựng

Điều kiện nào để dự án được phép lấn biển?

Chia sẻ

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị dự thảo nghị định quy định về hoạt động lấn biển. Nghị định này quy định hoạt động lấn biển trong phạm vi từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở ra đến hết vùng biển Việt Nam.

Bộ này cho biết hiện có 2 phương án xin ý kiến, phương án 1: có cấp phép lấn biển và phương án 2: không có cấp phép lấn biển.

Một dự án lấn biển ở TP.HCM

Căn cứ để cấp phép hoạt động lấn biển

– Kế hoạch lấn biển đã được phê duyệt.

– Văn bản chấp thuận thực hiện dự án đầu lấn biển.

– Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Phương án lấn biển của dự án đầu tư lấn biển.

Các trường hợp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép lấn biển

– Dự án đầu tư lấn biển thuộc thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Dự án đầu tư lấn biển có phạm vi ranh giới lấn biển thuộc hai hay nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Dự án đầu tư lấn biển có diện tích lấn biển từ 20 ha trở lên hoặc có chiều dài đường ranh giới lấn biển từ 1.000 m trở lên.

Điều kiện được cấp giấy phép lấn biển

– Phù hợp với Kế hoạch lấn biển đã được phê duyệt.

– Có văn bản chấp thuận thực hiện dự án đầu tư lấn biển.

– Có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Có phương án lấn biển theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lấn biển

– Đơn đề nghị cấp giấy phép lấn biển theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Phương án lấn biển theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

– Bản sao văn bản chấp thuận thực hiện dự án đầu tư lấn biển.

– Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lấn biển

– Chủ dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép lấn biển. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép lấn biển ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép lấn biển hướng dẫn bằng văn
bản cho chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện.

– Trong thời hạn không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép lấn biển tổ chức và hoàn thành thẩm định hồ sơ.

Việc thẩm định thực hiện thông qua hội đồng thẩm định và kiểm tra thực địa. Hội đồng thẩm định gồm đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thực hiện hoạt động lấn biển.

– Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc 7 thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép lấn biển quyết định cấp giấy phép lấn biển; trường hợp không cấp Giấy phép lấn biển thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

– Trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấp phép lấn biển, cơ quan có thẩm quyền cấp phép lấn biển có trách nhiệm gửi giấy phép lấn biển cho chủ đầu tư và các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án lấn biển.

Xem toàn văn dự thảo nghị định tại đây

____________

Bài liên quan

Lo ngại khu đô thị lấn biển gây quá tải cho Cần Giờ

0 0 votes
Article Rating
Thẻ
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments