ĐANG TẢI TRANG

Gõ từ khóa tìm kiếm

Bất động sản Featured

TP.HCM: Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được quyền cấp sổ đỏ

Chia sẻ

TPHCM sẽ thực hiện phân cấp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Ngày 5/5, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM công bố Quyết định số 08/2021 của UBND TP.HCM về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố”.

Một trong những nội dung quan trọng của Quyết định số 08/2021 là cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố được ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện và thành phố Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với hơn 10 điều khoản được sửa đổi, bổ sung từ Quyết định số 36/2017 của UBND thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã xây dựng 2 phương án giải quyết hồ sơ. Phương án 1, hồ sơ từ các chi nhánh chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để đóng dấu và chuyển về được thực hiện bằng đường bưu điện như trước.

Phương án 2, các chi nhánh trực thuộc tự phân công nhân sự, bố trí phương tiện thực hiện việc luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để đóng dấu và chuyển trả về.

Đồng thời, Sở cũng ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, sau khi thực hiện ủy quyền, cơ quan này sẽ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất để việc thực thi của Chi nhánh phòng đăng ký đất đai phải đúng nội dung, tinh thần của quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Sở Tài nguyên Môi trường sẽ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các chi nhánh văn phòng để đảm bảo việc thống nhất về thành phần, hồ sơ, quy trình giải quyết theo quy định hiện hành, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo xem xét giải quyết.

Có hiệu lực từ ngày 10/5/2021, Quyết định số 08/2021 của UBND thành phố được triển khai sẽ góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đối với lĩnh vực đất đai trong thời gian qua; đồng thời chuẩn hóa các quy trình, thủ tục, biểu mẫu để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân…

___________

Bài liên quan

Người dân 4 tỉnh đang được cấp dịch vụ làm sổ đỏ trực tuyến

0 0 votes
Article Rating
Thẻ
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments