ĐANG TẢI TRANG

Gõ từ khóa tìm kiếm

Bất động sản Featured

TP.HCM: Huyện Nhà Bè không còn nhóm đất chưa sử dụng

Chia sẻ

UBND TP.HCM vừa có quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nhà Bè.

Theo đó, UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nhà Bè với các chỉ tiêu chủ yếu: Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch; Diện tích thu hồi đất năm 2021; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 2021; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021. Trong đó, hiện trạng năm 2020 trên địa bàn huyện Nhà Bè không còn nhóm đất chưa sử dụng.

Đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất

UBND thành phố giao UBND huyện Nhà Bè kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Nhà Bè. Ảnh: VietNamNet

Việc đăng ký kế hoạch, giải quyết hồ sơ sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất.

Bên cạnh đó, xác định cụ thể nguyên nhân chậm thực hiện, vướng mắc, làm việc với các chủ đầu tư về nguồn vốn đầu tư, chủ trương đầu tư, kế hoạch và khả năng thực hiện dự án đối với các trường hợp đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo triển khai đúng thời hạn, khả thi. Chịu trách nhiệm về đề xuất tiếp tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với các công trình – dự án đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất từ năm 2018 trở về trước.

Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng ranh dự án được phê duyệt và đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy định pháp luật.

Hoàn thiện báo cáo thuyết minh, bản đồ vị trí các dự án

UBND thành phố yêu cầu, đối với chỉ tiêu, diện tích đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân năm 2021: UBND huyện Nhà Bè chưa thực hiện nội dung chỉ đạo tại Khoản 2.2, Mục III của Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 9/3/202 của UBND thành phố. Do vậy, UBND huyện Nhà Bè tiếp tục thực hiện nội dung này gửi Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định làm cơ sở giải quyết nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trong năm 2021.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện báo cáo thuyết minh, bản đồ vị trí các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các xã trên địa bàn huyện Nhà Bè. Cụ thể: giảm chỉ tiêu, diện tích đăng ký nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân đối với 15,75ha trên địa bàn các xã: Phước Lộc (0,69ha), Phú Xuân (3,41ha), Thị trấn Nhà Bè (0,56ha), Long Thới (2,7ha), Phước Kiển (1,96ha), Nhơn Đức (6,43ha) làm cơ sở công bố, niêm yết công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, đối với diện tích đất chuyển đổi mục đích từ đất lúa, UBND huyện Nhà Bè có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đảm bảo thực hiện đúng theo Nghị quyết của HĐND thành phố, chịu trách nhiệm về pháp lý, ranh, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân. Hàng tháng, báo cáo các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện (kèm theo Quyết định và hồ sơ pháp lý có liên quan) cho UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp theo dõi, quản lý.

Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất…

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở – ngành có liên quan, UBND thành phố giao phối hợp với UBND huyện Nhà Bè thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Bên cạnh đó, xác định, cân đối các nguồn vốn để thực hiện dự án – công trình và thường xuyên rà soát vướng mắc, phối hợp xử lý hoặc báo cáo đề xuất tháo gỡ nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện khả thi. Thực hiện chính sách khai thác quỹ đất hợp lý, hiệu quả, phát huy tiềm năng về đất.

____________

Bài liên quan

Chi tiết quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu dân cư ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè

0 0 votes
Article Rating
Thẻ
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments